Via de servicedesk kwam er een vraag binnen over eisen aan een AI matchingtool die wordt gebruikt voor werving en selectie. Specifiek ging het over de eisen die uit anti-discriminatiewetgeving afgeleid kan worden. 

EVRM

Het EVRM is vooral gericht op overheden en niet direct van toepassing op bedrijven. Als je internationale wetgeving erbij wil halen dan zijn de ‘Equality Directives’ van de EU toepasselijker, maar die zijn ook al verwerkt in de Algemene wet gelijke behandeling.

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Op basis van het aan de arbeidsomstandighedenwet toegevoegde artikel 2a (leden 1, 2 en 3) kan je abstracte eisen bepalen waar een matchingstool aan moet voldoen. De overige onderdelen van het voorstel bevatten vergelijkbare formuleringen.

Algemene wet gelijke behandeling

Hier gaat het vooral om het verbod op onderscheid (Artikel 5). Een matchingtool moet waarschijnlijk binnen deze regels opereren. De definitie van onderscheid (Artikel 1) is dan ook van belang. Zo kan je kijken naar indirect onderscheid, wat een waarschijnlijker probleem is dan direct onderschied. Ook kan je eventueel de uitzonderingen (Artikel 2) meenemen, als voorbeelden van wat een matchingtool kan toevoegen.

Details

  • Toegevoegd op 26-10-2022 08:57:25
  • Gewijzigd op 26-10-2022 08:57:40
  • Sectoren Cultuur en Media Gebouwde omgeving Landbouw en Voeding Publieke diensten Financiële Dienstverlening Technische Industrie Defensie Energie en Duurzaamheid Gezondheid en Zorg Onderwijs Veiligheid Haven en Maritiem Logistiek
  • Onderwerpen AI - Verplichtingen Servicedesk