Van wie zijn de uitkomsten van een AI-model?

Aan wie de uitkomsten van een model toekomen ligt aan het soort model. Als een model op basis van een creatieve combinatie van invoerdata een kunstwerk maakt, is het goed te beargumenteren dat dit een auteursrecht creëert voor de mens die de input heeft bepaald. Er gebeurt dan iets vergelijkbaars als Photoshop gebruiken om een kunstwerk te maken. Hebben we het echter over een model dat tekst genereert op basis van andere teksten, dan is het niet direct duidelijk van wie die nieuwe teksten in dat geval zijn. De afspraken tussen de ontwikkelaar van het model en de gebruiker zullen van belang zijn om dit in te vullen. Als je als gebruiker een licentie hebt gekregen op het gebruik van het model, dan kan je ervan uitgaan dat je de uitkomsten mag gebruiken zoals je wil. Maar zonder deze garantie van de ontwikkelaar kan het best zo zijn dat de ontwikkelaar niet eens meewerkt aan het verschaffen van toegang tot de uitkomsten die op jouw apparaat staan.

Details

  • Toegevoegd op 30-07-2021 12:15:43
  • Gewijzigd op 07-01-2022 10:56:58
  • Sectoren Cultuur en Media Financiële Dienstverlening Technische Industrie Defensie Energie en Duurzaamheid Publieke diensten Gebouwde omgeving Gezondheid en Zorg Landbouw en Voeding Logistiek Veiligheid Haven en Maritiem Onderwijs
  • Onderwerpen AI AI - Eigendom AI - Mogelijkheden