Iedereen is in Brussel druk bezig met het voorstel van de Commissie voor een AI Act. Voor deze verordening is het nodig dat zowel de Raad van de Europese Unie als het Europees Parlement instemmen. Beide instituten zijn nu bezig met het opstellen van een verlanglijst met aanpassingen. De Raad publiceert de aanpassingen in etappes, zie ons artikel over de tijdlijn van de AI Act. Het Parlement heeft in een keer alle amendementen verzameld, 185 in totaal. Sommige amendementen zijn een kwestie van een extra zin of een ander woord. Andere verwijderen echter complete overwegingen. 

Als zowel de Raad als het Parlement hun verlanglijst compleet hebben zullen vertegenwoordigers van ieder instituut met elkaar om tafel gaan. Ze gaan dan onderhandelen over de aanpassingen en uiteindelijk is het de bedoeling dat ze tot een compromistekst komen waarover gestemd gaat worden.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles