Het Joint Research Center (JRC) van de Europese Unie heeft geconstateerd dat er bij discussies over AI niet altijd dezelfde termen worden gebruikt. Om te zorgen dat er in gesprekken tussen beleidsmakers, academici en het bedrijfsleven minder misverstanden zijn, heeft het JRC daarom een verklarende woordenlijst ontwikkeld op basis van publicaties die op het grensvlak tussen die verschillende groepen zijn gemaakt. De lijst bevat 230 termen met daarbij definities en referenties naar de bronnen.

Het JRC is een onafhankelijk onderzoeksinstituut met als doel om de EU te voorzien van de kennis die nodig is voor beleid gebaseerd op wetenschappelijke kennis.

Details
  • Created 26-10-2022
  • Last Edited 27-06-2023
  • Subject AI
  • Bijlage jrc_ai_glossary_1666685729.pdf
    Download bijlage
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles