We use cookies to improve user experience and analyze website traffic.

I Agree

Kamerdebat Kunstmatige Intelligentie

De Tweede Kamer heeft op 25 januari gedebateerd met minister Adriaansens en staatssecretaris Van Huffelen over het WRR AI-rapport. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft op 11 november 2021 het rapport 'Opgave AI - De nieuwe systeemtechnologie’ gepubliceerd. In dit rapport stelt de WRR dat AI invloed zal hebben op de hele samenleven. Om die reden zou de overheid zich actief voor moeten bereiden op een groeiende rol voor AI. Specifiek benoemt de WRR vijf opgaven voor de overheid: demystificatie, contextualisering, engagement, regulering en positionering.

Het kabinet deelt de bevindingen van de WRR en onderschrijft de conclusies. Ook meldt het kabinet dat er al veel beleid bij de verschillende ministeries op het gebied van AI is. De toezichthouders beginnen ook steeds meer te kijken naar het effect van AI op hun werkveld. AI is voor het eerst ook opgenomen in het coalitieakkoord van het huidige kabinet.

De PVV was niet erg te spreken over de reactie van het kabinet en noemde het een ‘een grote ontwijkende manoeuvre’. De VVD is wat minder kritisch en wil inzetten op Europese regelgeving, internationale samenwerking en AI waarin normen en waarden ingebakken zitten. Groenlinks stelde vragen over de mensenrechtentoets waar het kabinet naar refereert in haar reactie. Ook is Groenlinks benieuwd hoe de relaties tussen verschillende Nederlandse en Europese toezichthouders gaan worden ingericht. D66 is blij met de stappen tot nu toe, maar vindt sommige zaken nog wel onduidelijk zoals wanneer het algoritmeregister verplicht wordt.