We use cookies to improve user experience and analyze website traffic.

I Agree

Met macht komt verantwoordelijkheid. Als men AI-systemen zwaarder mee laat wegen bij beslissingen, dan moet iemand ook verantwoordelijkheid nemen voor die systemen. Deze verantwoordelijkheid heeft twee hoofdredenen. Ten eerste is het handig als er iets fout is en er vragen zijn over wie er aansprakelijk is voor het systeem (Zie AI - Aansprakelijkheid). Ten tweede willen mensen graag weten waarom een bepaalde beslissing wordt genomen en daarvoor moet de beslissing of het advies van het systeem uitgelegd worden. Ook hier is een verantwoorodelijke voor nodig. Op deze pagina worden vragen over de verantwoordelijkheden over AI verder toegelicht.

News


AI voor advies aan IC-artsen

Het Amsterdam UMC kondigde gister vol trots aan dat ze een AI-systeem hebben ontwikkeld voor op de Intensive Care (IC). Dit systeem zal internisten advies gaan geven over wanneer een patiënt ontslagen kan worden van de IC en daarmee naar de verpleegafdeling kan. Het systeem heeft hiervoor toegang tot het elektronische patiëntendossier. Het AI-systeem zal internisten advies geven over een [...]

Vier gemeentes gebruiken omstreden fraudedetectiemethode

Alle gemeentes stopten in 2020 met het gebruiken van een omstreden fraudedetectiemethode. Alle gemeentes? Nee! Er zijn nog verschillende gemeentes die ook in 2022 nog de fraudescorekaart gebruikten om bijstandsaanvragen te beoordelen. Het is bijna een Asterix en Obelix verhaal. In 2020 zouden alle gemeentes al gestopt moeten zijn met het gebruik van dit systeem, maar in ieder geval de [...]

Nieuw hulpmiddel voor Waardevolle AI in de zorg

Het Ministerie van VWS heeft samen met onderzoekers van het UMC Utrecht een hulpmiddel ontwikkeld om het innovatieproces te ondersteunen. Het Hulpmiddel Handelingsruimte Waardevolle AI voor gezondheid en zorg is onderverdeeld in zeven fases. Iedere fase heeft een gate en daarin worden vragen gesteld over de innovatie in die fase. Deze vragen hebben als doel om de grenzen uit wet- [...]

Slimmer prikken met data

De verdeling van de schaarse hoeveelheid coronavaccins is één van de vele vraagstukken waar de regering zich mee bezig hield. In de eerste helft van 2021 waren er 20 verschillende groepen die op verschillende momenten een vaccin kregen. De huisartsen waren verantwoordelijk voor het vaccineren van o.a. de leeftijdsgroep 60-64 jaar en de mensen met een medische indicatie. Ouderen werden [...]

Events


No events found for this sector.